Hoe werkt het met de verschillende registraties  op Malta?

Als u op Malta woont of werkt, bent u verplicht zich in te schrijven op Malta. Als u de Nederlandse nationaliteit bezit zijn er 3 soorten registratie mogelijk. De Ordinary EU residence, High Net Worth Individual en het Malta Retirement Programme. U dient zich altijd eerst als Ordinary EU Resident te registreren. Alle overheidsdocumenten op Malta zijn in het Engels beschikbaar en DeVink Estates begeleidt u ter plekke. Afhankelijk van uw financiele situatie kunt u de status van High Net Worth Individual verkrijgen of in aanmerking komen voor het Malta Retirement Programme. Deze kunnen u beide flink belastingvoordeel opleveren. De aanvraag voor deze regelingen dient via een Authorised Registered Mandatory (geregistreerd rechtelijk bevoegd persoon) te lopen. DeVink Estates introduceert u graag persoonlijk aan onze partners die deze registratie voor u kunnen uitvoeren.

Ongeacht de registratievorm geldt op Malta dat:

  •  U geen erfbelasting betaalt. Bij de overdracht van onroerende zaken en aandelen in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die in Malta zijn opgericht dient wel een “stamp duty” betaalt te worden. Dit is een zegelrecht en bedraagt 5%.
  • Er geen vermogensbelasting over rendement op vermogen wordt geheven.
  • Omzetbelasting op Malta bedraagt 0%, 7% of 18%.
  • Vennootschapsbelasting op Malta is 35% maar via een andere structuur kan dit beperkt worden tot 5%. Tevens wordt er geen bronbelasting geheven over uitgekeerd dividend.
  • De overdrachtsbelasting op Malta is 5%.

Ordinary EU Residence

Dit is de standaard registratie waarmee u onder dezelfde voorwaarden als Maltese burgers belasting betaalt. Voor de inkomstenbelasting geldt net zoals in Nederland een progressief belastingstelsel.

Belastbaar inkomen (€)
ongehuwd tarief gehuwd tarief ouders tarief
van tot tarief aftrekken van tot tarief aftrekken van tot tarief aftrekken
0 8.500 0% 0 0 11.900 0% 0 0 9.800 0% 0
8.501 14.500 15% 1.275 11.901 21.200 15% 1.785 9.801 15.800 15% 1.470
14.501 19.500 25% 2.725 21.201 28.700 25% 3.905 15.801 21.200 25% 3.050
60.001 en meer 35% 7.105 60.001 en meer 35% 8.653 60.001 en meer 35% 7.498
(bron: www.ird.gov.mt)                  

Als werknemer wordt 10 % van uw loon of maximaal €1.781 per jaar ingehouden voor de sociale premies en hetzelfde bedrag wordt ingelegd door de werkgever. De sociale premies geeft u dekking voor risico’s als ouderdom, overlijden, invaliditeit arbeidsongevallen en beroepsziekten. Tevens omvatten de sociale premies; kinderbijslag, sociale bijstand, ziektekostenverzekering, pensioen en aanvullende uitkeringen. Op Malta betaalt u geen erf- en vermogenheidsbelasting. Inkomsten uit kapitaal worden belast tot 15 %.

 

The Residence Programme (TRP)

De Maltese overheid heeft dit programma geïntroduceerd met de bedoeling om vermogende individuelen naar Malta te lokken. Met de TRP betaalt u 15 % belasting over alle inkomsten die vanuit het buitenland worden overgemaakt naar Malta.

• Om in aanmerking te komen voor de TRP moet u op Malta of Gozo woonachtig zijn.
• U bent verplicht om gemiddeld minimaal 90 dagen per jaar op Malta of Gozo te verblijven over een periode van 5 jaar. U dient dus minimaal 450 uit 1.825 dagen op Malta of Gozo te verblijven. U mag buiten Malta niet langer dan 183 dagen per jaar in hetzelfde land verblijven.
• U dient een onroerend vastgoed te bezitten met een aanschaf waarde van meer dan €275.000 op Malta of meer dan €220.000 voor vastgoed in Gozo of in de zuidelijke districten van Malta of;
• U huurt een vastgoed met een huurcontract van minimaal 12 maanden en met een minimale huur van €9.600 jaarlijks in Malta of minimaal €8.750 jaarlijks voor een huurcontract in Gozo of in de zuidelijke districten van Malta.
• Ter administratie betaalt u eenmalig bedrag van €6.000.
• De minimale belasting binnen de TRP bedraagt €15.000 per jaar.
• Alle andere belastbare inkomens worden belast met 35 %

Voor meer informatie of voor de volledige TRP brochure kunt u contact opnemen via info@devinkestates.com


Malta Retirement Programme (MRP)

Net zoals de TRP bestaat het Malta Retirement Programme (MRP) met het doel om gepensioneerden met een goed pensioen naar Malta te halen. Met het MRP betaalt u 15% belasting over uw pensioenenuitkering.

• Om in aanmerking te komen voor het MRP moet u op Malta of Gozo woonachtig zijn.
• U bent verplicht om gemiddeld minimaal 90 dagen per jaar op Malta of Gozo te verblijven over een periode van 5 jaar. U dient dus minimaal 450 uit 1.825 dagen op Malta of Gozo te verblijven. U mag buiten Malta niet langer dan 183 dagen per jaar in hetzelfde land verblijven.
• U dient een onroerend vastgoed te bezitten met een aanschaf waarde van meer dan €275.000 op Malta of meer dan €220.000 voor vastgoed in Gozo of in de zuidelijke districten van Malta of;
• U huurt een vastgoed met een huurcontract van minimaal 12 maanden en met een minimale huur van €9.600 jaarlijks in Malta of minimaal €8.750 jaarlijks voor een huurcontract in Gozo of in de zuidelijke districten van Malta.
• Uw gehele pensioenenuitkering moet in Malta worden belast en moet voor minstens 75% van uw gehele belastbare inkomen bestaan.
• Ter administratie betaalt u eenmalig bedrag van €2.500.
• De minimale belasting binnen het MRP bedraagt per jaar €7.500 plus €500 partnertoeslag.

Nederland heeft met Malta een belastingverdrag ondertekend om dubbele belasting te voorkomen. Voor pensioenen die zijn opgebouwd uit de privésector kunt u deze in Malta belasten met het voordelige (MRP). Voor pensioenen die voortkomen uit de overheidssector blijft u echter belastingschuldig in Nederland.

Voor meer informatie of voor de volledige MRP brochure kunt u contact opnemen via info@devinkestates.com

 

lees ook
Malta en uw pensioen