Uw vertrouwenspersoon die enkel uzelf vertegenwoordigd in de Maltese huizenmarkt.


Wat DeVink Estates voor u doet als aankoopmakelaar:

  • Intakegesprek waar uw woonwensen worden opgenomen en advies wordt gegeven betreffende geschikte soorten woningen en locaties behorende aangegeven budget.
  • Bezichtiging van geselecteerd vastgoed en per locatie inzicht geven in de Maltese huizenmarkt.
  • Potentiële vastgoed(-eren) nader onderzoeken om vraagstellingen zoals wat er in de omgeving mag worden gebouwd, wat de bouwhoogtelimiet is om het uitzicht te garanderen, welke bouwprojecten in planning staan? etc.
  • Onderhandelen voor de scherpste prijs en voorwaarden.
  • Boeken van een notaris en optreden als contactpersoon tijdens het gehele koopproces.
  • Economisch advies en investeringsmogelijkheden in kaart brengen. Uitrekenen van de mogelijke verhuurpotentie en toekomstige waardestijgingen.
  • U bijstaan bij aanschaf eventuele banklening.
  • Fiscaal advies en registratieadvies voor aanschaf vastgoed. De verschillende registratievormen kunnen invloed hebben op het gebruik van onroerend goed (mocht u willen verhuren) en de desbetreffende belasting bij eventuele verkoop.

No cure No pay & A cure No pay

Bij aankoop van onroerend goed betaald de verkopende partij de makelaarskosten aan Dhalia en ontvangt DeVink Estates commissie van Dhalia . U hoeft daarom als koper geen makelaarskosten te betalen. Ongeacht of u een woning koopt of niet heeft u geen kosten wanneer u DeVink Estates inschakelt als aankoopmakelaar. 

Ons succes is uw garantie

De traditionele rol van de makelaar op Malta is om zowel de koper als de verkoper te vertegenwoordigen in wat op Malta een open agency wordt genoemd. Meerdere makelaar bureaus concurreren om hetzelfde vastgoed waar alleen de verkoper de makelaarskosten betaald bij een overdracht. Met deze marktdynamiek draagt een makelaar altijd verantwoordelijkheid aan de verkopende partij. Aangezien DeVink Estates gebruik maakt van het netwerk van de Maltese makelaar bureau Dhalia, kan DeVink Estates wel enkel als aankoopmakelaar voor u optreden terwijl de vertegenwoordiger van Dhalia de belangen van de verkopers representeert. Deze samenwerking geeft al jaren succes voor de klanten van DeVink Estates waar hun belangen worden gewaarborgd.

Lees ook:
Aankoopprocedure
Hypotheek in Malta